Het bestuur.

Stichting Noodhulp Eemnes is een particulier initiatief. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Het bestuur werkt zonder bezoldiging. De stichting is zelf verantwoordelijk voor het werven van sponsoren en het bieden van noodhulp aan Eemnessers. Door de kosten laag te houden komen giften en sponsorbedragen vrijwel geheel ten goede aan de mensen die aankloppen bij het Noodhulp fonds. De gemeente Eemnes steunt het initiatief en heeft de stichting financieel geholpen bij de opstart.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Jan Velthuis, Laarderweg 55 Eemnes, voorzitter.

Jan-Willem Hillebrandt, De Minnehof 48, Eemnes, secretaris.

Wim Hilhorst, Braadkamp 2, Eemnes, penningmeester