Privacy


De gegevensbehandeling valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht. Er worden alleen gegevens aan een belanghebbende verstrekt als dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van bepalingen in het privacyreglement.