Doelstelling


De Stichting Noodhulp Eemnes is bedoeld voor gezinnen of alleenstaanden die worden geconfronteerd met een acute financiële tegenslag en op dat moment, elders, geen financiële ondersteuning kunnen krijgen. Onze stichting helpt Eemnessers eenmalig met een nijpend financieel probleem, met name daar waar niet, of niet tijdig een beroep kan worden gedaan op bestaande wettelijke regelingen. Giften aan de stichting en sponsorbedragen komen geheel ten goede aan de mensen die aankloppen bij het Noodhulp fonds. De gemeente Eemnes steunt het initiatief en heeft de stichting financieel geholpen bij de opstart. Daarnaast vergoedt de gemeente alle bureaukosten.